A J U R V É D A je jedným z najstarších medicínskych systémov na svete. Jej korene nájdeme vo védskych textoch z obdobia starovekej Indie, ktoré siaha do 3. tisícročia pred Kr. Védski brahmani totiž neboli len kňazmi, ktorí praktizovali svoje rituály a ceremónie, ale zároveň boli aj tzv. Vaidyas – ajurvédskymi lekármi. Z princípov ajurvédy vychádza napríklad aj čínska či západná medicína. Ajurvéda už 1500 rokov pred. Kr. rozdelila choroby do ôsmich odborov a to na: internú medicínu, súdne lekárstvo, ušné, nosné a krčné (otorinolaryngológiu), očnú chirurgiu, psychiatriu, detské lekárstvo, rasájanu (omladzovanie organizmu) a gynekológiu. Postupne sa rozšírila do celého vtedajšieho sveta (Čína, Tibet, Egypt, Perzia, neskôr staroveké Grécko a Rím) a to vďaka zanietencom a učencom, ktorí sa ju rozhodli v Indii študovať. O tom, že má svoje miesto v liečbe najmä chronických ochorení potvrdzuje oficiálne uznanie Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorá hodnotí ajurvédu za celosvetovo účinný medicínsky systém.

Ajurvedske korenia

Princípy Ajurvédy
Hlavným princípom Ajurvédy je život v súlade s vlastnou konštitúciou a prírodnými zákonmi, čo je v podstate jediná možnosť ako môžeme zostať zdravý. Je dôležité zdôrazniť, že tento preventívny a liečebný systém je vedecky overený a hlavne, veľmi praktický. Navyše nevyžaduje žiadne zásadné zmeny v živote, maximálne mierne úpravy k navodeniu rovnováhy, čoho výsledkom je vyliečenie a udržanie zdravia.
Ako holistická forma liečenia sa nezameriava na potláčanie príznakov (ako je to býva zvykom napr. v západnej medicíne), ale hľadá a lieči príčinu chorôb. Unikátna medzi všetkými liečebnými systémami je tiež ajurvédska detoxikácia (čiže očista) a regenerácia organizmu, ktorá účinne prečistí a omladí organizmus.

Podľa konštitúcie, rasy a klimatických podmienok odporúča individuálne zloženú stravu, rôzne procedúry a bylinnú liečbu. Práve byliny tvoria jeden ze základov terapie a s úpravou jedálnička je možné liečiť aj chronické choroby, ktoré západná medicína vyliečiť nevie. Uznávanie individuálnych odlišností a individuálnych prístupov v prevencii a liečbe je jedným z unikátnych rysov ajurvédskej medicíny. Cieľom Ajurvédy je zachovanie rovnováhy v tele, teda najdôležitejšej podmienky zdravia.

Dose ajurveda

Tri životné princípy a naša konštitúcia
Podľa Ajurvédy je naša planéta zložená z piatich elementov. Z týchto piatich prvkov – priestor (éter), vietor, oheň, voda a zem, vždy dva elementy tvoria základ troch energií a celého ľudského organizmu. Tieto tri princípy (dóše) nazvané Váta, Pitta a Kapha riadia všetky funkcie.

Váta je princíp pohybu, ktorý zodpovedá napríklad za prehĺtanie, vylučovanie odpadových látok v podobe stolice, moču, za dýchanie, pohyb svalov a kostí.
Pitta reguluje metabolizmus, trávenie potravy, zrak a pokožku.
Kapha je energiou hmoty a štruktúry, zodpovedá za stav buniek, svalov a kostí.

Tieto energie se nachádzajú v každom z nás, len u každého jedinca v inom pomere. Každý z nás má unikátny pomer týchto troch energií a preto je každý človek tak jedinečný. Kombinácie týchto troch energií vytvárajú našu konštitúciu. Individuálna kombinácia týchto životných princípov, tak ako je daná v momente narodenia, tvorí vrodenú konštitúciu človeka. Naša súčasná konštitúcia je daná tým ako sa pomer energií mení v závislosti na životnom štýle, stravovaní, strese a pod. Akýkoľvek rozdiel medzi vrodenou konštitúciou a súčasným stavom značí nerovnováhu, ktorú je potrebné liečiť.

Zdravie a choroba
Zdravie je založené na rovnováhe troch životných energií alebo dóš a na rovnováhe tela, mysle a duše. Ak poznáme našu vrodenú a súčasnú konštitúciu, môžeme vhodnou stravou, dodržiavaním denného režimu, prípadne bylinnou liečbou, ak je to potrebné, odstrániť škodlivý účinok vonkajších vplyvov a obnoviť narušenú rovnováhu.

Ak sa chcete dozvedieť viac celkom určite vám v tom pomôže ak kvalitná literatúra venovaná práve ajurvédskej medicíne. Zakúpiť si ju môžete TU